alexanderteknik

Alexandertekniken är en teknik som gör dig mer medveten om hur du till exempel går, sätter dig eller står. Det dynamiska förhållandet mellan huvud, nacke och rygg bestämmer till en stor del hur vi rör oss, andas och reagerar. Med andra ord: hur vi använder oss själva. Ofta påverkas det här förhållandet av att huvudet dras bakåt och neråt, och på det sättet förstörs den naturliga balansen i kroppen. Med hjälp av en lärare kan man nysta upp gamla vanor som byggts upp under en livstid och börja röra sig med lätthet och en känsla av välbefinnande.

Vilka kan ha nytta av lektioner?

De som vill utveckla en bättre balans och koordination, förbättra sitt allmänna välbefinnande eller vill förebygga skador och sjukdomar.

Människor med ryggbesvär, röstproblem, hög blodtryck, astma, stressrelaterade sjukdomar, huvudvärk och skolios. Tekniken kan också vara ett stöd i rehabiliteringen efter operationer. Alexandertekniken botar inga sjukdomar direkt men i de fall där det vardagliga rörelsemönstret påverkar sjukdomsbilden kan A.T. bidra till förbättringar.

Tekniken hjälper gravida kvinnor med sin ändrade kroppsbalans, att förbereda sig för förlossningen och livet därefter.

Dansare, sångare, musiker och idrottare tar lektioner för att förbättra deras prestationer i sitt yrke.