f.m. alexander

 

droppedImage

Frederick Matthias Alexander var en skådespelare som föddes i Tasmania. Han brukade tappa sin röst under föreställningar och insåg att det var någonting han gjorde när han reciterade som var orsaken till problemen. Efter år av forskning och observation av sig själv utvecklade Alexander en ny syn på koordination och rörelse. Han löste sina röstproblem, och dessutom resulterade hans arbete i en stor förbättring av hans hälsa. Alexander flyttade till London och fortsatte att lära ut sin teknik till sin död, 1955. 1933 startade han en 3-årig lärarutbildning. Numera finns dessa över hela världen.