om mig

Sybrig fick sin utbildning som lärare på ATON i Amsterdam. Utbildningen och dess diplom ar godkänd av förbundet för alexandertekniklärare i Storbritanien.  STAT är ett moderförbund till vilket olika länders förbund är anslutna. Dessa förbund ansvarar för att utbildningsstandarden kontrolleras och de studerande godkänns. Från 1993, då hon avslutat sina studier, har Sybrig haft en praktik i Amsterdam och Stockholm. Hon undervisar alexandertekniken i samband med kurser i nutida dans i hela Europa.